Täältä voit lukea meistä sekä Hongaksen historiasta lisää.

Tervetuloa Palvelutalo Hongakseen

Palvelutalo Hongasta ylläpitää Vanhustenhuollon tuki ry, joka on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys.
Yhdistys on perustettu 1991 tuottamaan asumispalveluja porvoolaisille vanhuksille.
Tällä hetkellä yhdistys tuottaa tehostettua asumispalvelua Porvoon kaupungille.
Palvelutalossa toteutamme asukaslähtöistä hoitotyötä ottamalla huomioon kunkin asukkaan omat toiveet ja tottumukset.
Asukkaan kanssa vietetty seurusteluaika on yhtä tärkeää muiden tehtävien kanssa.
Ylläpidämme iloista ja rentoa mutta myös vastuullista työotetta ja olemme kaikki tasavertaisia toistemme seurassa.
Toivottavasti viihdyt talossamme!
Miia Romppainen, Toiminnanjohtaja

Palvelutalo Hongaksen arvot

Yksilöllisyys ja asukaslähtöisyys
• Kohtaamme asukkaat yksilöinä ja huomioimme ensisijaisesti asukkaan oman edun ja tarpeet.
• Kohtelemme asukkaita tasavertaisesti ja empaattisesti.

Kodinomaisuus ja yhteistyö
• Säilytämme talossa kodinomaisuuden tunteen ja pidämme ympäristömme viihtyisänä.
• Meillä on kyky iloita pienistä asioista ja taito nauraa elämän kommelluksille.
• Teemme yhteistyötä omaisten kanssa.

Palvelutalo Hongas visio, toiminta-ajatus, missio

Visio:
Hongas on ainutlaatuinen koti ikäihmiselle, jossa kannattavuus on huippuluokkaa ja viihtyvyys erinomaista.

Missio:
Haluamme kohdata ikääntyneet arvostavasti, tasavertaisesti ja tuottaa hyvää mieltä ja tukea heidän arkeensa ja juhlaansa loppuelämän ajan. Hyvin ja ihmisarvoa kunnioittavasti loppuun asti!

Toiminta-ajatus:
Annamme laadukasta tehostettua palveluasumista Porvoolaisille ikäihmisille kodinomaisessa ympäristössä maaseudulla!
Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta vaikuttaa siihen, että vanhusten toi­mintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään sekä pyrkiä vai­kuttamaan vanhusten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.