Hongas ja yritystoiminta

KUVAUS YHDISTYKSESTÄ

Palvelutalo Hongas sijaitsee Veckjärvellä Staffaksentie 30:ssä. Matkaa Porvoon torille on noin neljä kilometriä. Naapureina ovat Perhekoti Koivisto ja Staffaksen kartano. Palvelutalo Hongas on saanut nimensä Hongaksen kartanon mukaan.

Vanhin merkintä Hongaksen tilasta on vuodelta 1543. Hongaksen kartano on rakennettu 1700 – luvun alkupuolella ja taloa on laajennettu moneenkin kertaan ajan saatossa. Tilaa hallitsi pitkään Hongelin suku ja sen jälkeen Erikssonin suku naimakaupan kautta. Kartanossa asui muutaman vuoden Pischowin perhe, jonka jälkeen Hongas siirtyi Porvoon maalaiskunnan omistukseen. Ari Kovero ja Merja Tammi ostivat Hongaksen vuonna 1990. Nykyiset omistajat ovat Paavo ja Elina Koivisto.

Staffaksen kartano on rakennettu 1800 – luvun alussa, jossa myös Johan Ludvig Runeberg ja hänen perheensä viettivät ensimmäisen kesänsä Porvoon seudulla vuonna 1837. Kartano on ollut sukujen Johansson, Thesslund ja Hagman omistuksessa. Vuonna 1963 testamenttasi konsuli Henry Hagman Staffaksen kartanon Åbo Akademille. Porvoon maalaiskunta osti kartanon 1966, jolloin päärakennus korjattiin ja sisutettiin kokoontumistilaksi. Vuodesta 2000 Staffaksen kartanossa on järjestetty taidenäyttelyitä ja – kursseja.

Palvelutalo Hongas on rakennettu 1994–1995 ja ensimmäiset asukkaat muuttivat asumaan heinäkuussa 1995. Palvelutalo Hongaksen omistaa Vanhustenhuollon tuki ry, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii Osmo Vainio. Varapuheenjohtajana toimii Tapio Forsblom. Muut hallituksen jäsenet ovat Tarja Riihiluoma-Tuure, varajäsenenä Anna-Kaisa Helander. Sihteerinä toimii Paula Kääriäinen. Yhdistyksen kirjanpitäjänä on Treme Oy.

Palvelutalolla on ostopalvelusopimus Porvoon kaupungin kanssa, joka valitsee palvelutaloon tulevat asukkaat. Palvelutalossa on 18 asuntoa, joista kolme on kaksioita. Asukkaita on tällä hetkellä 21. Työntekijöitä palvelutalossa on 17.

Paula Kääriäinen hoitotyön vastaava toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluvat hallinnolliset asiat (työsopimukset, budjetti jne), asukkaiden tukiasiat ja heidän vuokrasopimusten laatiminen. Yhdistyksen ja talon asioista viestiminen ja yhteydenpito palvelun ostajaan. Toiminnanjohtaja toimii työyhteisön esimiehenä ja edustaa talossa työnantajaa. Hoitajien lähiesimiehenä toimii vastaava sairaanhoitaja. Keittäjän lähiesimies on emäntä


PALVELUTALO HONGAKSEN TOIMINTAFILOSOFIA/ -AJATUS

Vanhustenhuollon tuki ry vastaa toiminnallisesta kokonaisuudesta ja on velvoitettu asiakkaan ja kaupungin esille tuomien lähtökohtien mukaan toteuttamaan toimintaa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- asukaslähtöinen toiminta, jossa kunnioitetaan asukkaiden toiveita, tarpeita ja odotuksia palvelujen tuottamisessa
- vastuuta asukkaiden yleisestä turvallisuudesta, johon kuuluvat turvallisuustekijöiden tekninen toteutus: turvapuhelimet, apuvälineet jne.. mutta myös turvallisuuden tunteen varmistaminen esim. ympärivuorokautisella henkilökunnalla
- huolehtia asukkaiden jokapäiväisistä tarpeista ja tukea heitä itse selviytymään päivittäisistä toiminnoista
- tukea asukasta hänen pyrkimyksissään ylläpitää toimintakykynsä; auttaa ja motivoida asukasta liikkumaan ja ylläpitämään fyysistä kuntoaan
- huolehtia asukkaan terveyden- ja lääkehoidon toteuttamisessa. Apteekkikäynnit, laboratoriokäynnit, näytteiden vienti, lääkärissä käynti, apuvälineiden hankinta ym.
- asukkaiden viriketoiminta
- huolehtia asuntojen ja yleisten tilojen siisteydestä
- huolehtia asukkaiden vaatehuollosta


TALON ARVOT

Palvelutalo Hongaksessa hoidon päämääränä on asukkaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn tukeminen. Toteutamme seuraavia arvoja:

•Yksilöllisyys ja asukaslähtöisyys: Kohtaamme asukkaat yksilöinä ja otamme huomioon ensisijaisesti asukkaan omat edut ja tarpeet. Kohtelemme asukkaita tasavertaisina ja empaattisesti.

•Kodinomaisuus ja yhteistyö Säilytämme talossa kodinomaisuuden tunteen ja pidämme ympäristömme viihtyisänä. Meillä on kyky iloita pienistä asioista ja taito nauraa elämän kommelluksille.

Teemme yhteistyötä omaisten kanssa.

Jäikö jotakin puuttumaan? Ota yhteyttä ja kerro se meille!